Органи на управление

Върховният орган на БАУКО e Общото събрание. Асоциацията се управлява от Управителен съвет в състав:

Председател на УС

Гергана Мантаркова, управляващ съдружник, KPMG България

Членове на УС

Виктор Манев СМС, управител, ММ КОНСУЛТ
Димитър Манов, управител, СИБОЛА
Драгомира Шулева СМС, управител, ТУГЕДЪР
Кристиана Казанджиева, управител, АГЕНДА
Людмил Манев, управител, ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО
Татяна Илева СМС, управител, БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ

Във функционалната структура на БАУКО са включени и три комисии, които мониторират и контролират дейността на асоциацията:

Комисия по обучение и сертифициране

Председател: Драгомира Шулева СМС, управител, Тугедър
Антонина Кардашева СМС
Юлиан Узунов СМС

Комисия по членство и етика

Председател: Татяна Илева СМС, управител, Бизнес консултинг
Весела Кръстева СМС
Людмил Манев, управител, Европейски център за качество

Комисия по финансов контрол

Председател: Никола Христович СМС, управител, Финсис
Дарина Игнатова СМС, управител, Одит консулт
Христина Василева СМС