Ползи

  • Ясно и документирано доказателство за най-високо качество на Вашите консултантски умения. Стандарт за качество по обективни критерии.
  • Повече бизнес чрез успешно привличане на клиенти. БАУКО промотира марката СМС сред клиенти и консултанти.
  • Нови възможности на международния пазар чрез сертификат, признаван в повече от 50 страни.
  • Възможности за международни контакти и обмяна на ноу-хау с мрежа от сертифицирани консултанти.
  • Всички български СМС са публикувани в специален регистър на сайта на БАУКО. Така потенциалните клиенти имат по-лесен достъп до списък със сертифицирани консултанти.