CMC

Когато видите инициалите СМС след името на консултанта, това означава, че той е сертифициран консултант по управление (Certified Management Consultant) и отговаря на стриктните изисквания за сертифициране на MCI (Management Consulting Institute) в своята страна – в България това е БАУКО. Инициалите СМС означават, че консултантът отговаря на световни стандарти за компетентност, етика и независимост и е член на международната общност на сертифицираните консултанти в държавите – членки на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI). СМС е златният стандарт за качество в консултирането.

ICMCI се стреми да утвърди в световен мащаб степента СМС като еталон за компетентност в управленското консултиране, обективност, независимост и професионализъм.

ICMCI е глобалната асоциация на националните MCI в цял свят. Тези институти администрират, в съответствие със световни стандарти за компетентност, етика и независимост, международната сертификация Certified Management Consultant CMC, присъждана на индивидуални професионални консултанти.

Като член на ICMCI БАУКО има контакти с 50 подобни организации по света. Чрез тази международна информационна мрежа всички СМС стават членове на едно голямо семейство от професионалисти, обединени от общи цели и спазващи едни и същи норми и стандарти.

Карта на страните – членки на ICMCI