Комисия и оценители

Комисия по обучение и сертифициране

Председател: Драгомира Шулева СМС, управител, Тугедър

Антонина Кардашева СМС

Юлиан Узунов СМС

Оценители

Драгомира Шулева

Илиана Филипова

Таня Бояджиева

Юлиан Узунов