Новини

Представяне на БАУКО на Инвестиционен форум – Източници на финансиране на малки и средни предприятия във Варна

Илиана Филипова СМС, член на УС на БАУКО, Димитър Манов, член на УС на БАУКО и Екатерина Игнатова, изпълнителен директор на БАУКО, взеха участие в Инвестиционен форум – Източници на финансиране на малки и средни предприятия във Варна, организиран от Клъстер Варна Бизнес Консулт, по покана на екипа за управление на клъстера.

На форума те представиха пред публика от бизнеса, неправителствения сектор, държавната и общинска администрация на Варна оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, Хоризонт 2020 и ПРСР. Екатерина Игнатова изнесе презентация на тема „Управленското консултиране – конкурентно предимство, което на бива да се пренебрегва“. Част от презентацията беше посветена на нашата асоциация, като специално беше препоръчана търсачката за консултанти на нашия сайт.

Благодарим за поканата на нашите членове Кристиана Казанджиева, управител на АГЕНДА, и Христина Василева, управител на ФТА КОНСУЛТ.