Новини

Среща на БАУКО с Комисията по земеделие и храни към Парламента

На 9 април 2015 членове на Работната група по европейски политики към БАУКО се срещнаха с Комисията по земеделие и храни към Парламента. На срещата бяха поканени и зам.-министър Васил Грудев и изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов. Членовете на Комисията бяха запознати с предложенията на БАУКО за изпълнението на ПРСР през новия програмен период, които изслушаха с интерес и се ангажираха да разгледат по тематичните работни групи към Комисията.

Най-голяма подкрепа получи искането да се оповестят публично всички вътрешни критерии за оценка на проектите по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства, както и да се оповести публично и достъпно за всички кандидати по мярка 4.1 съгласуваната от министъра на земеделието и храните методика, според която се оценява съответствието на техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за която се предоставя финансова помощ на площта на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури.