Новини

БАУКО е партньор по проект по Еразъм+

Проектът “European Management Consultant - competency development programme” е с водещ партньор полската асоциация на консултантите и обучителите MATRIK, а партньори са БАУКО, CMC Denmark и нидерландската фирма in Dialogue. Изпълнението на проекта започва от началото на септември 2015 г. и продължава две години.

 По проекта трябва да бъдат създадени следните интелектуални продукти:

  • Проучване „Какво очаква бизнесът от управленските консултанти“
  • Проучване на обучението на консултанти в избрани европейски страни
  • Рамка на стандартите за компетентност
  • Програма на училището за консултанти
  • Наръчник за обучителите, програма и материали
  • Уеб платформа за консултантите

БАУКО е водеща по модула Рамка на стандартите за компетентност и има участие във всички други продукти. 

Освен това, във всяка страна ще се организира по едно събитие за популяризиране на резултатите – в България през юни-юли 2016 г.

Създадената учебна програма ще бъде тествана в пилотен курс, в който ще вземат участие по четирима консултанти от всяка страна. Курсът ще се състои от две присъствени части, по 5 дена всяка. И накрая, всяка страна ще може да обучи по 8 обучители в Train the trainers course, който ще има две издания в Нидерландия, през януари и април 2017 г.