Новини

БАУКО и приятели

Срещата „БАУКО и приятели“ събра на 15 октомври 2015 г. в София членове на асоциацията и консултанти, които имаха възможност да научат повече за БАУКО и дейността й.

Г-жа Гергана Мантаркова, председател на Управителния съвет на БАУКО, представи визията и ценностите на асоциацията. „БАУКО има 17 годишна история и нашите членове са допринесли не малко за развитието на страната и региона. Това, което ни обединява, е отдадеността към професията, етичното поведение и професионалните стандарти,“ каза тя.

Драгомира Шулева СМС, председател на Комисията по обучение и сертифициране на БАУКО, представи на гостите процедурата за сертифициране на управленски консултанти СМС. БАУКО има право да провежда тази процедура при съблюдаването на стриктни професионални и етични стандарти като пълноправен член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране ICMCI. Г-жа Шулева направи преглед на процеса на сертифициране и изтъкна ползите от придобиването на квалификационната степен и членството в БАУКО, удостоверяващи потвърждението на професионалната общност за качествата на консултанта.

Беше представен и европейският стандарт за управленски консултанти EN 16114:2011. Екатерина Игнатова, изпълнителен директор на БАУКО, акцентира върху приноса на стандарта за конкурентоспособността на управленското консултиране като индустрия, прозрачността на пазара, критериите за качество, отговорността и резултатите от консултантската услуга. „Този стандарт, без да регулира професията, по своята същност либерална, ще бъде важна стъпка в насърчаването на професията като критерий за измерване на изпълнението и намаляване на страха от грешки, инструмент за насърчаване на професията управленски консултант. В допълнение, спазването трябва да бъде сигнал за потребителите на тези услуги за това как да оценяват очакванията и услугите, чиито бенефициенти са“, смята тя. 

Всички гости се насладиха на вината на изба „Ветровитите хълмове” и „Анжелус Естейт”, едни от спонсорите на събитието.