Новини

Среща и новогодишно тържество на БАУКО 2016

Членовете на БАУКО се събраха на делова среща и новогодишно тържество по покана на г-жа Гергана Мантаркова, председател на управителния съвет на БАУКО и управляващ съдружник на KPMG в България. 

Бяха обсъдени задачите през 2016 г. по проекта Management Consultancy School, който БАУКО изпълнява по програма „Еразъм“. Беше представена и първата покана по програмата „Балкани-Средиземноморие“, както и някои възможности за кандидатстване като индивидуални консултанти.