Новини

Първа среща на БАУКО за 2017 г.

Членовете на БАУКО се събраха на 19 януари на първата си работна среща за 2017 г.

Участници в пилотния курс по проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“, финансиран по програма „Еразъм+“ и проведен в Дания в края на 2016 г., споделиха своите впечатления от обучението, пресъздавайки атмосферата на обмен на добри практики с колеги от различни държави.

Гергана Мантаркова, председател на управителния съвет на БАУКО, представи акцентите в работата на Асоциацията за 2017 г. Специално внимание ще бъде обърнато на продължаващото професионално развитие, като БАУКО ще се стреми да предоставя различни възможности за разширяване и надграждане на познанията и уменията на своите членове. През годината ще продължи и активната работа на групата по европейски политики, насърчаването на високи етични стандарти и засилването на сътрудничество с други професионални и бизнес организации. 

Драгомира Шулева СМС, председател на Комисията по обучение и сертифициране, връчи удостоверенията на ресертифицираните управленски консултанти (СМС).