Новини

Среща „Управленското консултиране от Дания до България“

БАУКО бе домакин на среща, посветена на актуални теми в консултантския бизнес със специални гост лектори от Дания.


БАУКО бе домакин на среща, посветена на актуални теми в консултантския бизнес със специални гост лектори от Института на сертифицираните управленски консултанти в Дания, на 22 февруари в хотел „Радисън“, София.

Участие взеха представители на консултантската общност от различни области – стратегическо и финансово управление, подготовка и управление на проекти по европейски програми, информационни технологии и човешки ресурси.

Гергана Мантаркова, председател на УС на БАУКО, откри срещата, която бързо премина в оживена дискусия.

Какви са новите реалности пред консултантите, как се променят изискванията и взаимоотношенията с клиентите, кои са най-търсените услуги и области на консултиране, как да бъдем конкурентноспособни? Тези и много други въпроси бяха обсъдени през призмата на различни казуси за клиенти от публичния и от частния сектор.

Вижте акценти от дискусията:

Пол Гьобел, CMC, председател на Института на сертифицираните управленски консултанти в Дания (CMC Denmark)
Клиентите са много по-опитни в избора и използването на консултанти. Между клиент и консултант се изгражда нов тип взаимоотношения, нова философия на по-гъвкаво взаимодействие.


Стийн Виерьо Петерсън, СМС
Добрият консултант се отличава не толкова с аналитичните си способности и средствата, които използва, или със задълбочените си познания за индустрията. Преди всичко, това са ценностите, които демонстрира, професионалното поведение и осмисляне на своята роля.Йеспер Кнудсен, СМС
Разбирането за етично поведение се променя. Неотдавна в ролята ми на временен управител на компания в затруднено положение трябваше да убеждавам ключови фигури защо е необходимо да преустановим работа с дългогодишен доставчик, който продължаваше да работи добре за нас, но официално бе фалирал и успял да прехвърли дейността си под друга форма.

Нилс Далхоф
Днес клиентите търсят експерти в дадена област. В същото време, те не искат да имат усещане, че работят с високопоставен авторитет, а по-скоро с личност, която се грижи за потребностите им.

 

 


Виктор Манев, CMC, „ИМПЕТУС Капитал“
Пред много от фирмите в България и Румъния, в определени сектори, се откриват възможности за двуцифрен ръст на приходите и EBITDA в следващите 3 до 5 години. Те имат остра потребност от предаване на знания и въвеждане на принципите на добро управление.

 

Костадин Стоилов, „Атрактор Инвестмънтс“
Клиентите имат визия и желание да се променят, особено в частния сектор, но често не им достига капацитет и упоритост да осъществят новия бизнес модел. Затова ролята на консултанта е да бъде катализатор, а не само изпълнител.

 

Наталия Благоева, CMC, „Евдемония Сълушънс“
Трябва първо ти самият да израснеш като консултант, да можеш да артикулираш и създаваш реална стойност за клиентите. Тогава те ще те намерят. Твоята реализация е отражение на етапа на развитие, на който ти самият се намираш.

 

Таня Бояджиева, CMC, „ТАБ“
Няма значение колко опит имаш, в следващия проект ще срещнеш различни проблеми. В условията на променливост, несигурност, комплексност и непредсказуемост, или в т.нар. VUCA свят, трябва да започнеш с малки стъпки и да осмислиш поуките, преди да продължиш напред.

 

Дискусиите продължиха на коктейл след събитието.