Новини

Нов пълноправен член на БАУКО

Имаме удоволствието да съобщим, че „Евдемония Сълушънс“ е новият пълноправен член на БАУКО.

„Евдемония Сълушънс“ е развиваща се международна мрежа от консултанти, част от други прогресивни мрежи и организации, стремящи се да създават свят на благосъстояние, просперитет и изобилие за всички. Работи в Европа от Цюрих и София в областта на организационното и лидерското развитие. Някои от услугите, които „Евдемония Сълушънс“ предлага, са: интегриране на ценностите в бизнеса, оценка на лидерското развитие и коучинг, оценка на организационната култура и промяна на културата, фасилитиране на срещи, геймификация и сериозни игри, изкуството за разказване на истории, развиване на бизнес интуиция. Най-новият инструмент на „Евдемония Сълушънс“ е Whole-System Culture Navigator©, представляващ цялостен подход за идентифициране и решаване на повтарящи се проблеми в организациите.

Приветстваме „Евдемония Сълушънс“ като член на БАУКО и пожелаваме на екипа творческо вдъхновение и успехи.