Новини

Тенденции в управленското консултиране в Европа

Проучване на Европейската федерация на асоциациите по управленско консултиране (FEACO)

Управленското консултиране в Европа постига сериозен ръст по оборот и търсене на специализирани умения показва най-новото проучване на Европейската федерация на асоциациите по управленско консултиране (FEACO), представено през декември 2018 г.

Положителните тенденции се обуславят на първо място от консултантските услуги в сферата на технологиите и операциите, където търсенето е динамично с оглед на процесите на дигитална трансформация в бизнеса във всички сфери на дейност.

От друга страна, резултатите показват намаляване на пазарния дял на традиционно силните „Стратегии“ и „Управление на хора и организационни промени“, което свидетелства за промяна в приоритетите на клиентите.

Повече за тенденциите в управленското консултиране, влиянието на дигиталната трансформация, новите играчи и повишеното търсене на умения вижте в проучването на FEACO (на английски език).