Новини

Среща на Европейския хъб на CMC Global

Консултантите СМС, които са членове на Европейския хъб на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global), се събират за своята следваща среща на 11 – 12 април 2019 г. в Букурещ, Румъния.

Програмата обхваща дискусии по текущите проекти на CMC Global и актуализиране на стратегията на организацията.

Предвидени са и специализирани сесии, посветени на връзките с обществеността, отношенията между консултанти и клиенти и други „горещи“ теми.

За повече подробности, посетете уебсайта на събитието.