Ползи

Обмисляте дали да станете член на БАУКО? Вижте част от ползите за Вас:

Като професионална асоциация БАУКО се стреми да удовлетворява потребностите на своите членове и да представлява техните интереси.

Членството в БАУКО Ви дава възможност за:

Професионално признание

Получавате професионално признание за усилията Ви да поддържате актуални познания за бизнеса, компетентност за управленско консултиране, както и професионални умения и високи етични стандарти.

Продължаващо професионално развитие

БАУКО предоставя различни възможности за актуализиране, разширяване и надграждане на Вашата квалификация като участие в обучения, семинари, информационни сесии, работни срещи, дискусии, тематични групи и други. Вижте нашия календар на събитията.

Увереност и компетентност

Придобивате умения и увереност, които Ви помагат да се справяте с ежедневните предизвикателства професионално и умело.

Мрежа от професионални контакти

Изграждате мрежа от контакти с колеги и потенциални партньори и получавате достъп до знания и ресурси за Вашето развитие и бизнес. БАУКО може да създава неформални обединения, които подпомагат и допринасят за развитието на дейността на сдружението.

Вижте как можете да станете част от семейството на БАУКО: