Станете индивидуален член

Ако сте преминали успешно през сертификационната процедура на БАУКО за управленски консултанти, Вие ставате индивидуален член на Асоциацията.

Повече информация за процедурата и как да кандидатствате за придобиване на квалификационната степен „сертифициран управленски консултант” (СМС) пред БАУКО можете да намерите в раздела Сертифициране.